KHỔ QUA CẦU TÌNH

Theo ba đặt trúm giăng câu
Khai mươn cày ruộng thả trâu bò cào
Ngây thơ ngồi hứng hoa cau
Chờ cho trăng lặn leo rào đa đa

Theo mẹ vú sữa khổ qua
Vườn dâu non cải trời gìa dầm sương
Chân le cà chân vịt tương
Mồ hôi nước mắt thiên hương áo ghiền

Theo thầy học đạo thánh hiền
Hồn hoa xác bướm mơ tiên bồng người
Đường mây ngõ khói cổng trời
Nằm gai nếm mật gấu mời phấn ong

Theo chị vá áo trắng trong
Thắc lưng buộc bụng đau lòng cò con
Không lụa không phấn không son
Chợ chiều chợ sớm khôn mòn gót thơ

Theo anh đánh giặc vỡ bờ
Tang thương da ngựa tàn cờ lau khô
Rừng thiêng nước độc mơ hồ
Đòn thù ăn cướp dựng cờ gỉa nhơn

Theo em xúc tép rong trơn
Đen da nám mặt trăng non gió đùa
Hụt hơi nắng nín thở mưa
Ru mưa dỗ nắng ăn bùa trầu cau

Theo cưng thơm trước ngọt sau
Vòng hương vòng lửa ba đào vòng yêu
Căng dây yếm đỏ bay diều
Hôn mê say đói hồn xiêu đình đòi

Theo mình nương náu đỉnh trời
Cõng chân mây trắng tay lời khói thơm
Cầu tiên hoa sữa trăng non
Hồn quê nước ngọt bồng con qua cầu

Theo ba đặt trúm giăng câu…

MD.02/19/12
LuânTâm