TRÈO NON TRẮNG VƯỢT SUỐI HỒNG

Cưng ơi …
Hôn cưng…

Van xin đừng có nếu như
Không em anh bóng thực hư ăn đòn
Xác chớp bể hồn mưa nguồn
Cũng đành đứt bóng thiên đường mồ côi

Kiến kiện khoai cóc kiện trời
Không đom đóm bóng xanh đồi yêu ma
Không đời không đạo không hoa
Không trăng không gió không nhà không quê

Không đi không đến không về
Không ăn không uống không chê không thèm
Không mừng không giận không ghen
Không xa không lạ không quen không nhìn

Không nâng không hứng không tình
Không mưa không nắng không kinh không cầu

Không hương không lưả không màu
Không mơ không mộng không đầu không môi
Không rừng không suối không đồi

Không hồn không xác không chơi không cần
Không yêu không thương không xuân
Không thơm không ngọt không từng hôn mê

Không chờ không hẹn không thề
Không thơ thương tặng đi về phù du
Em ơi đâu có nếu như
Chưa hoa đã bướm thiên thư vợ chồng

Trèo non trắng vượt suối hồng...

Hôn cưng..
Cưng ơi ...

MD.10/08/09
LuânTâm